FAQ

1. FAQ dotyczące instalacji programu:

 • na Windowsie Vista i 7 przed rozpoczęciem instalacji programu zalecane jest wyłączenie funkcji kontrola konta użytkownika. Należy zrobić to z poziomu panelu sterowania i ikony konta użytkowników
 • na Windowsie Vista i 7 NIE należy instalować programu w folderze systemowym Program Files
 • nie zaleca się zmiany domyślnej lokalizacji instalacji środowisko pracy dot4CAD (domyślna lokalizacja: C:CadProjekt)

2. Czy program działa bez klucza USB?

 • Nie, program działa tylko z podłączonym do danego komputera kluczem USB.

3. Czy na kluczu USB można zapisywać projekty lub inne dane?

 • Nie, klucz USB nie jest przenośną pamięcią typu flash. Jest jedynie urządzeniem zabezpieczającym program.

4. Posiadam program CAD Kuchnie Max, ale nie działają mi moduły dodatkowe.

Najprawdopodobniej nie zostały wprowadzone odpowiednie kody. W celu ich wprowadzenia należy uruchomić program, zamknąć wybór projektów i kliknąć ikonkę Kody dostępu (z symbolem kłódki, w lewym górnym rogu).

5. Wprowadziłem/am kod do programu CAD Decor/CAD Kuchnie, a w tabelce z kodami są wolne pola. Co z nimi zrobić?

Pola te przeznaczone są dla modułów dodatkowych (nazwy modułów znajdują się z lewej strony tabeli). Uzupełniamy je tylko wtedy, gdy posiadamy któryś z nich. W przeciwnym razie pola pozostawiamy puste.

6. Po uruchamieniu programu pojawia się tabelka z kodami.

 • nie został wprowadzony kod licencyjny programu (CAD Decor/CAD Kuchnie/CAD Decor PRO)
 • lub kod został wprowadzony błędnie (zazwyczaj w takiej sytuacji kod podświetlony jest na żółto)
 • klucz usb nie został podłączony do komputera przed uruchomieniem programu

7. Nie działają funkcje pod prawym przyciskiem myszy (np. przesuń, obróć, kopiuj itp.)

 • należy zamknąć program
 • na skrócie programu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy właściwości i klikamy przycisk „Znajdź element docelowy”(Win XP) / „Otwórz lokalizację pliku” (Win Vista, 7)
 • należy uruchomić plik reset_menu (CAD Decor) lub reset_menu_paradyz (CAD Decor Paradyż) lub reset_menu_meble (CAD Kuchnie) lub reset_menu_pro (CAD Decor PRO)

8. Jak zmienić kolor tła środowiska pracy dot4cad?

Po uruchomieniu projektu, z menu Informacje należy przejść do menu Ustawienia i tam wybrać opcję Biały ekran / Czarny ekran.

9. Chcę utworzyć nowy projekt, ale przycisk Nowy (Dalej) jest nieaktywny.

Najprawdopodobniej nie zostały uzupełnione pola Nazwa rysunku projektu lub Nazwisko projektanta.

10. Jak zmienić folder zapisu projektów?

W oknie Wybór projektu klikamy przycisk Opcje, następnie ikonkę z symbolem lupy w pasku ścieżki i wskazujemy folder w którym mają zapisywać się projekty. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli  ścieżka jest poprawna, to klikamy przycisk Dodaj i następnie Ustaw jako domyślny.

11. Problem z otwarciem projektu.

Na liście z projektami znajduje się przycisk Odzyskiwanie, który uruchamia funkcję pozwalającą odzyskać i zapisać pod zmienioną nazwą problematyczny projekt.

12. Jak w najprostszy sposób przygotować pliki projektu w celu wysłania go mailem.

W oknie wybór projektu, klikamy na danym projekcie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Eksportuj dokument(y) i wskazujemy miejsce zapisu folderu skompresowanego zip. Tak zapisany projekt, w prosty sposób można dodać jako załącznik do wiadomości e-mail.

13. Jak poprawić jakość wizualizacji? (Poszarpane krawędzie)

Jedynym sposobem poprawienia jakość wygładzania krawędzi jest zmiana parametru antyaliasingu. Aby to zrobić należy na otwartym projekcie, w środowisku dot4CAD wpisać komendę anty, zatwierdzić przyciskiem Enter i wybrać maksymalną możliwą wartość. Dla kart zgodnych z naszymi wymogami powinno być to 16x. Niższa wartość bądź brak możliwości wyboru oznacza, że karta graficzna jest niezgodna z wymogami programu lub wystąpiły problemy z jej sterownikami.

14. Dlaczego do programów CAD Decor / CAD Kuchnie zalecane są karty graficzne NVIDIA GeForce?

Sterowniki kart graficznych Nvidia GeForce są najbardziej zoptymalizowane i charakteryzują się najmniejszą zawodnością pod kątem obsługi bibliotek OpenGL (na których oparte są wizualizacje programów CAD Decor, CAD Kuchnie, CAD Decor PRO).

15. Konfiguracja kart graficznych dla laptopów z technologią Nvidia Optimus.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić miejsce instalacji środowiska dot4cad. Aby to zrobić proszę kliknąć na znajdującej się na pulpicie ikonce dot4cad prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości i tam zlokalizować pozycję „element docelowy”. Następnie proszę kliknąć w okienko znajdujące się obok i strzałką na klawiaturze przesunąć się maksymalnie w lewo. Ścieżkę znajdującą się w tym okienku należy zanotować lub zapamiętać.
Następnie na zamkniętym programie, na pulpicie należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać „panel sterowania Nvidia”. Z lewej strony okna proszę wybrać zarządzanie ustawieniami 3D, z prawej przejść na zakładkę ustawienia programu i kliknąć przycisk dodaj. Wskazujemy plik o nazwie icad.exe*, który znajduje we wcześniej zanotowanej lokalizacji**. Po zatwierdzeniu wyboru, w panelu sterowania Nvidia, w punkcie drugim (2) wybieramy „procesor Nvidia o dużej wydajności” i ponownie zatwierdzamy zmiany w prawym dolnym rogu okienka. Ostatnią rzeczą jaką należy wykonać jest ustawienie jakości wygładzania krawędzi zgodnie z punktem 13.

* Rozszerzenie .exe nie zawsze jest widoczne, co wynika z konfiguracji systemu Windows

** Najczęściej jest to C:CadProjektdot4CAD

 

Więcej informacji na temat Technologii Nvidia Optimus na stronie www.nvidia.pl.

16. W trakcie uruchamiania się programu pojawia się komunikat „Błąd pobierania pliku (Socket Error #11004)”.

Program automatycznie uruchamia aktualizator internetowy co kilka dni. Komunikat ten informuje nas, o braku połączenia komputera z Internetem (czyli o braku możliwości pobrania aktualizacji programu).

17. Przenoszenie wszystkich projektów na inne stanowisko

 • należy określić położenie folderu z projektami na dysku. W tym celu proszę uruchomić program, w oknie wyboru projektów wybrać przycisk opcje i zanotować „katalog dokumentów” (domyślnie jest to C:CadProjektProjekty)
 • następnie przejść do wcześniej określonego folderu zawierającego podfolder z projektami
 • skopiować na pamięć przenośną folder z projektami (domyślnie Projekty)
 • podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska
 • skopiować folder z projektami (domyślnie Projekty) z pamięci przenośnej
 • wkleić go w interesującą nas lokalizację (może to być również folder C:CadProjekt zakładając, że w tej lokalizacji znajduje się nowo zainstalowany program, przez który nie zapisywaliśmy jeszcze żadnych projektów)
 • jeśli wklejamy nasz folder z projektami do lokalizacji C:CadProjekt i nazywa się ona Projekty należy zastąpić istniejący folder o tej samej nazwie
 • jeśli wklejamy folder z naszymi projektami w inną lokalizację to należy zanotować ją i dodać ją w programie. W tym celu należy wykonać poniższe punkty:
 • należy włączyć program i w oknie wybory projektów wcisnąć kliknąć opcje
 • następnie należy kilknąć przycisk przeglądaj, wskazać folder z projektami w tej lokalizacji w której go umieściliśmy i zatwierdzić przyciskiem ok
 • ostatecznie należy kliknąć przycisk „ustaw jako domyślny”

Firma CAD Projekt K&A nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę projektów w wyniku niepoprawnie wykonanych powyższych czynności. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim informatykiem.

18. Przenoszenie bazy użytkownika szafek kuchennych na inne stanowisko

 • należy przejść do folderu instalacyjnego programu (na skrócie programu kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości i kliknąć przycisk „Otwórz lokalizację pliku” (Win Vista, 7,8,10) / „Znajdź element docelowy” (Win XP))
 • zlokalizować folder o nazwie BNS_User, skopiować go i wkleić na pamięć przenośną
 • pamięć podłączyć do nowego stanowiska
 • skopiować z pamięci przenośnej folder BNS_User
 • przejść do folderu instalacyjnego z programem (analogicznie do pierwszego myślnika)
 • wkleić wcześniej skopiowany folder BNS_User, zastępując istniejący na wszystkie pliki
 • bazy użytkownika szafek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś szafki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika szafek.

19. Przenoszenie bazy użytkownika płytek na inne stanowisko

 • należy przejść do folderu instalacyjnego programu (na skrócie programu kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości i kliknąć przycisk „Otwórz lokalizację pliku” (Win Vista, 7,8,10) / „Znajdź element docelowy” (Win XP))
 • zlokalizować folder o nazwie Plytki i wejść do niego
 • zlokalizować dwa pliki baza_uzytkownia i je skopiować na pamięć przenośną
 • pamięć podłączyć do nowego stanowiska
 • skopiować z pamięci przenośnej dwa pliki baza_uzytkownika
 • przejść do folderu instalacyjnego z programem i podfolderu Plytki (analogicznie do pierwszego i drugiego myślnika)
 • wkleić wcześniej skopiowane pliki baza_uzytkownika, zastępując istniejący na wszystkie pliki
 • bazy użytkownika płytek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś płytki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika płytek.

20. Przenoszenie bazy użytkownika elementów wnętrzarskich na inne stanowisko

 • należy uruchomić program, z którego chcemy przenieść bazę i otworzyć dowolny projekt
 • należy włączyć elementy wnętrzarskie
 • w górnej części okna kliknąć na przycisk Baza użytkownika (proszę nie mylić z listą baz znajdującą się w lewej części okna)
 • następnie pod przyciskiem baza użytkownika proszę kilknąć przycisk eksportuj bazę
 • wskazać pamięć przenośną jako miejsce zapisu i kliknąć zapisz
 • podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska
 • wykonać ruchy z pierwszych 3 myślników
 • kliknąć przycisk importuj bazę, przejść na pamięć przenośną w oknie przeglądania dysku
 • wskazać plik b_user i kliknąć przycisk otwórz

21. Jak wykonać ręczną aktualizację programów?

W celu wykonania r?cznej aktualizacji programu należy wejść do miejsca instalacji programu, uruchomić plik iUpdate.exe i postępować według wskazówek. W tym momencie program musi być wyłączony. Aby dostać się do miejsca instalacji programu:

 • w systemach Windows 10, 8, 7, Vista – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku;
 • w systemie Windows XP – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać pozycję Właściwości i opcję Znajdź element docelowy.

Aktualizator internetowy po uruchomieniu w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki programu znajdują się w górnej części listy i są wyszarzone). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

Nie ma Twojego pytania?

Jeżeli nie ma tutaj Twojego pytania, napisz do nas: pomoc@cadprojekt.com.pl