ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 642 90 82

Aktualizacje kwiecień i czerwiec 2017

Zmiany dla: CAD Decor PRO, CAD Kuchnie 6.3

1. Poprawki w module szafki_nowe.dll 20.04.2017 6.2.1.6

  • poprawiony błąd – elementy tworzone w edytorze szafek wstawiały się lustrzanie

2. Poprawki w module wycena.dll 06.06.2017 1.0.0.0

  • poprawiono błąd w wycenie – ceny dla szafek użytkownika, wprowadzane przez edytor szafek użytkownika, nie były widoczne we wycenie

Zaktualizowane pliki:
szafki_nowe.dll   20.04.2017   6.2.1.6
wycena.dll   06.06.2017   1.0.0.0

X