ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 642 90 82

Aktualizacja z 5 marca 2018

CAD Decor PRO, Render PRO

Poprawki iUPDATE.exe:

  • Dodanie możliwości instalowania vcredist 2013.
  • Aktualizacja linków do historii aktualizacji programu (przycisk „nowości” przy pobranych plikach).

Poprawki kafle.dll:

  • Export do VR, poprawki zabezpieczeń kluczy czasowych.
  • Poprawiono zliczanie płytek o tej samej nazwie, a innym wyglądzie w ramach tej samej kolekcji.

Poprawki RadiosityProcess.exe:
Poprawka w Raytracingu, obsługa większych projektów

Poprawki RenderPro.dll:
Poprawka w Raytracingu, obsługa większych projektów

Dodano narzędzie obserVer ver. 1.0:
Nowa aplikacja obserVeR pozwala przeglądać projekty z CAD Decor PRO i w formie wirtualnego spaceru na monitorze komputera oraz za pomocą gogli VR 3D HTC Vive. Wystarczy zapisać projekt w postaci pliku CPV i wczytać plik w programie obserVeR.

elementy objęte aktualizacją:

  • InstallMain.exe 2.0.13.0 02.03.18
  • iUPDATE.exe 7.0.8.0 02.03.18
  • kafle.dll  2.4.0.0  02.03.18
  • RadiosityProcess.exe 21.02.18
  • RenderPro.dll 22.02.18
X