ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 642 90 82

Aktualizacja z 21 listopada 2017

CAD Decor PRO, CAD Decor 2.3, CAD Kuchnie 6.3

Aktualizacja z 21 listopada 2017 r. dotyczy:

 • Poprawki w pliku dot4cad 6.6.137.50
  Odzyskiwane projekty zapisywane są w formacie DWG, zgodnym ze standardowym zapisem czyli ACAD2000(R15), a nie jak dotychczas w pre-r14 format
 • Poprawki w pliku konwerter3d.dll 18.10.2017 2.3.0.23
  Dodanie nowej obsługi konwersji PolygonMesh rozdzieliło obsługę dwóch formatów polilinii i  pozwoliło na rozwiązanie problemu z obsługą plików .dwg.
 • Poprawki pliku SketchUpAPI
  Dodano plik sketchupAPI.dll w katalogu głównym, którego brak dotychczas uniemożliwiał włączenie konwertera. Obecnie do poprawnego działania konwertera wymagane są dwie wersje SketchUpAPI.dll. Jedna powinna znajdować się w głównym katalogu programu – jest to wersja 32bitowa (z 2015 roku – 12.11.2015 16.0.19911.0 ) służy do konwersji plików jeśli wybraliśmy opcje plików OpenCTM oraz druga wersja – 64bitowa (z 2016 roku – 01.11.2016 17.0.18899.0), która powinna znajdować się w katalogu „Tools”i służy do konwersji za pomocą plików Assimp.
 • Poprawki w pliku DecorRaport.dll 2.0.2.11 02.11.2017
  Dodano nowe logo oraz zaktualizowano adres mailowy dla Tikkurila.
 • Poprawki iUPDATE.exe 14.11.17 7.0.5.0 14.11.2017
  Poprawiono linkowanie z programów do aktualizacji i nowości na nowej stronie internetowej.

elementy objęte aktualizacją:
dot4cad 6.6.137.50

konwerter3d.dll 18.10.2017 2.3.0.23
DecorRaport.dll 2.0.2.11
iUPDATE.exe 14.11.17
SketchUpAPI.dll

X