cadprojekt.com.pl
Telefon:

Warunki korzystania

Za zawartość strony odpowiedzialna jest CAD Projekt K&A Sp. z o.o

 
Copyright
 
Zawartość strony www jest własnością CAD Projekt K&A Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, NIP: 779-00-34-226, REGON: 632223660 (zwana dalej: CAD Projekt). Kopiowanie jakiejkolwiek zawartości strony WWW w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody CAD Projekt jest zabronione. Wszelkie inne znaki towarowe i handlowe oraz materiały niebędące własnością CAD Projekt, które widnieją na stronie WWW stanowią własność ich właścicieli, zakres ich wykorzystania określają przepisy prawa oraz postanowienia regulaminów oraz umów zawartych pomiędzy CAD Projekt a właścicielami treści umieszczonych na stronie internetowej CAD Projekt.
 
Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą CAD Projekt może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści umieszczone na stronie internetowej CAD Projekt K&A.

Wykluczenie odpowiedzialności

Zawartość naszych stron internetowych została dobrana bardzo starannie. Całkowite wykluczenie błędów lub niewłaściwych informacji jest jednak niemożliwe. Mimo regularnej kontroli i aktualizacji zawartości Cad Projekt K&A ani nie przyjmuje odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji odnośnie do aktualności, prawidłowości kompletności informacji.
Będziemy wdzięczni za wskazówki o ewentualnych błędnych informacjach na e-mail: marketing@cadprojekt.com.pl

Ograniczenie odpowiedzialności


Cad Projekt K&A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili niezapowiedzianych poprawek, zmian lub uzupełnień zawartości lub szaty graficznej stron internetowych. Pobieranie plików następuje na własną odpowiedzialność.
Cad Projekt K&A nie przejmuje jakichkolwiek odpowiedzialności za szkody, spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez pobieranie lub korzystanie z pobranych plików.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Oświadczamy z naciskiem, że nie mamy i nie możemy mieć wpływu na treść i szatę graficzną innych stron, do których odsyłamy na naszej stronie.
Cad Projekt K&A z naciskiem odcina się od treści wszystkich stron internetowych które można osiągnąć przez odsyłacze z naszej strony. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za treść takich stron.

Informacje ogólne

Odwiedzanie naszych stron internetowych jest równoznaczne z wiążącym zaakceptowaniem powyższych warunków.