cadprojekt.com.pl
Telefon:

Polityka prywatności

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma CAD Projekt K&A Sp. z o.o z siedzibą pod adresem Rubież 46,  61-612 Poznań, Polska. Firma CAD Projekt K&A obsługuje witrynę internetową www.cadprojekt.com.pl. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji witryny. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę CAD Projekt K&A oraz możliwości kontaktu z firmą CAD Projekt K&A w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma CAD Projekt K&A?

Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację na naszej witrynie, firma CAD Projekt K&A może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i informacje o produkcie. W omawianej witrynie internetowej mogą również znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług. Przy pobieraniu zawartości z witryny internetowej firmy CAD Projekt K&A informacje dotyczące posiadanego urządzenia są sprawdzane automatycznie. W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma CAD Projekt K&A zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania. Firma CAD Projekt K&A może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witrynę internetową (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej).
Przed przekazaniem firmie CAD Projekt K&A jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma CAD Projekt K&A prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian.
 
2. Do czego używane są zebrane informacje?

Firma CAD Projekt K&A wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:
  • do prowadzenia swojej witryny oraz oferowania za jej pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów
  • do obsługi próśb o pomoc techniczną
  • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług
  • do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAD Projekt K&A oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej)
  • do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła)
  • do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryny internetowej i usług firmy CAD Projekt K&A, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.
 
3. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy zależne, lokalni dystrybutorzy i inne współpracujące jednostki w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy CAD Projekt K&A oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług. Niektóre z tych firm mogą przetwarzać informacje w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Poziom ochrony prawnej danych w tych krajach może być inny niż w EOG. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazywanie swoich informacji w opisany sposób, nie powinni korzystać z witryny internetowej firmy CAD Projekt K&A.W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona firmy CAD Projekt K&A lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.
 
4. Pliki cookie

Witryna internetowa firmy CAD Projekt K&A może napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryny mogą przestać być dostępne.

5. Bezpieczeństwo

Firma CAD Projekt K&A podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma CAD Projekt K&A nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę CAD Projekt K&A o takiej sytuacji.

6. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy CAD Projekt K&A, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.

7. Kontakt z firmą CAD Projekt K&A

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę CAD Projekt K&A, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@cadprojekt.com.pl.